Et staudebed er et blomsterbed, som typisk består af et imponerende miks af farver, plantestrukturer og blade – eller som er meget enkle i udtrykket. Nogle gange kan det dog være svært at skabe det blomsterbed, man havde i tankerne. Her følger en række tips til, hvordan du skaber et smukt og kreativt blomsterbed.

Det kan være svært at skabe et blomsterbed, hvis det skal leve op til de forventninger, man havde. Måske har du selv prøvet at bruge tid på at skabe det perfekte blomsterbed for efterfølgende at erfare, at der var noget, som gik galt. Det er ikke sjovt at have brugt tid, kræfter og penge på drømmebedet, hvis det ender med ikke at blive til noget.

Derfor går det typisk galt

Frustrationerne opstår som regel, når planterne udelukkende udvælges efter blomsternes farve eller højde, men ikke den rigtige vækstform. Nogle stauder sender mange udløbere mellem de øvrige stauder, og det kan betyde, at nogle af stauderne med tiden går ud, fordi de mistrives i jorden.

De øvrige stauder spreder sig mere, hvorfor bedet mister den form, du ellers havde tænkt dig, at det skulle have. Her skal du først og fremmest lære de enkelte stauder lidt bedre at kende, så du kan bruge dem i deres rigtige rolle – og dermed skabe det blomsterbed, du drømte om.

Sådan forbedrer du jordforholdene

Hvis du vil have succes med dit kreative blomsterbed, er det vigtigt, at du planter på baggrund af de jordbundsforhold, som er i haven. Du kan dog også forsøge at forbedre jorden, så den giver planterne bedre forudsætninger for at lykkes. Du kan finde jord og muld hos Nethandel.dk.

Du kan også tilføre kompost til jorden, hvis du ønsker, at jordstrukturen skal forbedres. Du bør dog altid udvælge dine planter på baggrund af jordtype, hvis du vil være sikker på, at blomsterbedet kommer til at holde i mange år.

Vælg de rigtige planter til dit havebed

Når du vælger planter til din jordbund, har alle planterne behov for samme pasning og pleje, og det kan betyde, at du skal vande dem sjældnere. Du bør altid vælge planter, som matcher den jordbund, der er i bedet, hvilket også gør sig gældende, når du forbedrer jorden.

Selvom planter kan tåle tørke, skal de etablere sig, så de kan klare de tørre forhold. Her bør du være opmærksom på, at planter, som står i veldrænet jord, ofte vil mistrives og rådne, når det er vinter, hvis de står for fugtigt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på jorden i havebedet, før du vælger planter.